thanh lý container văn phòng

Container Khô 40 Feet Được Cải Tạo Thành Nhà Ở – Giải Pháp Nhà Ở Hiệu Quả

Container khô 40 feet đã từng được sử dụng để vận chuyển hàng hóa trên biển, nhưng hiện nay, chúng đang trở thành một giải…

CONTAINER LÀM NHÀ Ở

Trong thời đại hiện nay, việc tìm kiếm giải pháp nhà ở tiết kiệm và bền vững đã trở thành một ưu tiên hàng đầu.…

THANH LÝ CONTAINER ỐP TÔN LẠNH

THANH LÝ CONTAINER ỐP TÔN LẠNH  Do không có nhu cầu sử dụng thanh lý số lượng container ốp tôn lạnh  Quy cách lắp đặt…
Hotline: 0912496866
Hotline: 0948655933