Container kho

CONTAINER KHO 20FEET

Khái niệm về container kho 20 feet: Container kho 20 feet là một loại container vận chuyển hàng hóa phổ biến, có kích thước 20…

CONTAINER KHÔ 20FEET

CONTAINER KHO - 20FT MẪU 03  

BÁN CHO THUÊ CONTAINER KHO 20FEET

CONTAINER KHO - 20FT MẪU 02

CONTAINER KHÔ 40FEET

CONTAINER KHO - 40FT MẪU 04

CONTAINER KHO – 40Feet

                                CONTAINER KHO PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG …

Container kho 40feet được sản xuất mới

Container kho 40feet được sản xuất mới

CONTAINER KHO 45FEET

Ưu điểm của cont 45 feet Chiều dài và thể tích lớn nên chứa được nhiều hàng hóa, hạn chế số lần vận chuyển, tiết…

BÁN CHO THUÊ CONTAINER KHO

CONTAINER KHO - 45FT MẪU 03

CONTAINER KHÔ 45FEET

CONTAINER KHO - 45FT MẪU 04
    1 2
Hotline: 0912496866
Hotline: 0948655933