Kho 45FT

CONTAINER KHO 45FEET

Ưu điểm của cont 45 feet Chiều dài và thể tích lớn nên chứa được nhiều hàng hóa, hạn chế số lần vận chuyển, tiết…

BÁN CHO THUÊ CONTAINER KHO

CONTAINER KHO - 45FT MẪU 03

CONTAINER KHÔ 45FEET

CONTAINER KHO - 45FT MẪU 04

CONTAINER KHO – 40Feet

                                CONTAINER KHO PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG …

ƯU ĐIỂM VỀ CONTAINER KHO 20FEET

ƯU ĐIỂM VỀ CONTAINER KHO CÁC BẠN NÊN BIẾT  Container kho 20feet  được  biết đến là để làm kho đóng hàng đường biển, kho đựng…
Hotline: 0912496866
Hotline: 0948655933