Thực hiện hợp đồng Bán Container theo các bước.

16/05/2023

Để thực hiện một hợp đồng bán container, bạn có thể tuân theo các bước sau:

  1. Thỏa thuận và đàm phán: Bắt đầu bằng việc thương thảo và thỏa thuận với bên mua về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Các yếu tố quan trọng bao gồm giá cả, số lượng, loại container, điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng, bảo hành và điều khoản pháp lý khác. Đảm bảo rằng cả hai bên đồng ý với các điều khoản được thảo luận.

đàm phán

  1. Chuẩn bị hợp đồng: Sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu, chuẩn bị hợp đồng. Hợp đồng nên chứa các thông tin cần thiết như thông tin về bên mua và bên bán, mô tả chi tiết về container, điều khoản giao hàng, giá cả, điều kiện thanh toán, bảo hành và các điều khoản pháp lý khác. Đảm bảo rằng hợp đồng được viết rõ ràng và đầy đủ để tránh hiểu lầm hoặc tranh chấp sau này.

  2. Xem xét và ký kết hợp đồng: Gửi hợp đồng cho bên mua để xem xét. Nếu không có bất kỳ điều chỉnh nào, hai bên có thể tiến hành ký kết hợp đồng. Khi ký kết, đảm bảo rằng cả hai bên hiểu rõ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng.

  3. Thanh toán và chuyển giao: Thực hiện thanh toán theo điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Sau khi thanh toán được xác nhận, bên bán sẽ chuẩn bị và vận chuyển container đến địa điểm được chỉ định trong hợp đồng. Bên mua phải đảm bảo rằng địa điểm giao nhận đã được chuẩn bị và sẵn sàng để nhận container.

  4. Kiểm tra và chấp nhận: Khi container được giao đến địa điểm, bên mua kiểm tra container để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu và điều kiện đã thỏa thuận. Nếu không có vấn đề gì, bên mua chấp nhận container.

  5. Hoàn thiện hợp đồng: Sau khi bên mua chấp nhận container, hợp đồng được coi là hoàn thiện. Các bên có thể thực hiện các thủ tục cuối cùng, bao gồm công bố chính thức về việc hoàn tất hợp đồng và thanh toán cuối cùng (nếu có).n 

  • Đặt cọc 50% đối với các loại container thiết kế trước khi làm container 
  • Đặt cọc 30% đối với các loại container văn phòng cơ bản trước khi làm container
  • Thanh toán 100% giá trị hợp đồng khi bàn giao container và nhận được hóa đơn GTG

Đây là tất cả tổng hợp quy trình thực hiện hợp đồng bán container đối với CTY CPSX Container Miền Bắc

Chia sẻ:

Hotline: 0912496866
Hotline: 0948655933