Nhà container 20feet chia 2 phòng

Dưới đây là một chiếc  Nhà Container 20feet  chia 2 phòng, một phòng dùng làm nhà ở cho anh em công nhân và một phòng…

Hotline: 0912496866
Hotline: 0948655933